ปณิธาน

ทาง summer มีความเชื่อว่า ในแต่ละงานไม่ว่าจะเป็น รับน้อง งานชมรม งานโฆษณา งานบริษัท ต้องการสิ่งที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นอันหนึ่งเดียว  

 

 

เสื้อกิจกรรม summer พร้อมจะมาตอบโจทย์ให้แต่ละงานได้แสดงความเชื่อของกลุ่มเดียวกัน ด้วยจิตใจที่พร้อมผลิตเสื้อกิจกรรมที่ดีที่สุดในแบบของคุณ

     


21 March 2017

Viewed 7439 times

Engine by shopup.com